ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

МЕРЧ-КРАМНИЦЯ (ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН) ГУРТУ “ZWYNTAR”

Фізична особа-підприємець Мосюндзь Катерина Сергіївна, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців №2000650010001044926 (далі – «Продавець»), з одного боку, і користувач мережі інтернет/споживач (далі – «Покупець»), з іншого боку, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – «Публічна оферта»), що відповідно до статей 633, 699 Цивільного кодексу України та ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» є публічною офертою (пропозицію) укласти Договір купівлі-продажу, зверненою до невизначеного кола осіб та розміщеною в мережі Інтернет на сайті інтернет-магазину.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Продавець – ФОП МОСЮНДЗЬ КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА, ІПН 3414416806 або інший суб’єкт господарської діяльності, Товар якого розміщено на Сайті.

Покупець – фізична особа, що прийняла в повному обсязі та без виключень умови Публічного договору в порядку, визначеному цим договором, використовує сайт zwyntar.com/shop або його окремі інструменти, яка здійснила Замовлення, прийняла цей Публічний договір, виконала всі його нижчевикладені умови та прийняла на себе зобов’язання, що виникають у результаті використання сайту. Покупець є платником та одержувачем Товару.

Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, запропонованих до продажу Продавцем, матеріальний або цифровий продукт, у якого зазначені: ціна, назва, опис, технічні характеристики й статус його наявності.

Сторони – Продавець і Покупець.

Замовлення – оформлений належним чином (відповідно до вимог, розміщених на сайті) запит Покупця на придбання та доставку Товарів за вказаною Покупцем адресою.
Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або цифровий код (номер) замовлення, що свідчить про укладання Договору з Продавцем.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Публічна оферта регулює порядок доступу Покупця до інформації, що розміщується на сайті, порядок використання сайту, можливість замовлення і придбання товару та інші питання, викладені в цій Угоді.
Відповідно до умов цього Публічного договору, Продавець пропонує до продажу Товари необмеженому колу осіб – Покупцям.

Продавець зобов’язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Товар Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

Інформація про Товар, розміщений на сайті, є динамічною, тобто вона може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент відповідно до статусу й стану Товарів. Зміни набувають чинності після їх публікації на сайті zwyntar.com/shop та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після публікації змін.


3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

Покупець оформляє Замовлення на сайті шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натискання кнопки «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є Предметом цього Договору, визначаються у замовленні Покупця.
За оформленя замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
– ПІБ;
– електронну пошту;
– дані щодо доставки Товару;
– контактний номер телефону.

Покупець несе відповідальність за достовірність наданої під час оформлення замовлення інформації й відсутності претензій від третіх осіб. У випадку наявності посилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших Продавець звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.


4. УМОВИ ОПЛАТИ Й ДОСТАВКИ

Вартість Товару на сторінках Сайту зазначається в національній валюті України — гривні, вказана у відповідній Пропозиції Товару та є дійсною на момент здійснення Замовлення.
Зазначена ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
Порядок здійснення оплати за Товар визначається у розділі «Оплата і доставка».
Способи, порядок і строки доставки Товару зазначені на сайті в розділі «Оплата і доставка». 
Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Покупцем замовлених Товарів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
Покупець погоджується й гарантує не вчиняти будь-яких дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують чинне законодавство України.
Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених на сайті.
Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Покупець, повністю несуть банківські установи й платіжні системи, послугами яких скористався Покупець. Продавець не бере на себе відповідальності за їхні дії.
Продавець не несе відповідальності перед Покупцем, якщо Покупцеві з певних причин не сподобався зміст, оформлення, літературно-художня цінність придбаного Товару в той час, як його якість відповідає технічним специфікаціям та опису на сайті.
Всі суперечки, які виникають під час виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.


6. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Детальніше з політикою Конфіденційності можна ознайомитись у відповідному розділі «Політика конфіденційності» на сайті. 
Інформація, що надається Покупцем для оформлення замовлення (ПІБ, номер мобільного телефону, електронна адреса, поштова адреса, платіжні дані тощо), є персональними даними Покупця. Вони є конфіденційною інформацією. Збір і подальша обробка персональних даних здійснюється продавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і законодавства України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо й добровільно надана Покупцем.
Дані Покупця, зазначені у реєстраційних даних, є конфіденційними. Доступ до даних мають виключно уповноважені особи Продавця і сам Покупець.
У разі зміни своїх персональних даних Покупець повинен надати Продавцю оновлену інформацію під час оформлення замовлення. У разі невиконання Покупцем цієї вимоги, Продавець не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних.


7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

Договір діє з моменту його укладення й до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Усі зміни набувають чинності після їх публікації на сайті й застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після публікації їх на сайті. 

Всі інформаційні та візуальні матеріали, представлені на сайті, носять довідковий характер і не можуть уповні передати властивості товару, зокрема кольорові нюанси чи розмір Товару. Покупець має право перед оформленням замовлення звернутися до Продавця на сторінці у соціальних мережах і поштовою адресою, зазначеною на сайті, для з’ясування повної актуальної інформації щодо Товару.